Phralipen

Carti


Managementul proiectelor finantate din fonduri structurale

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana


← Inapoi

Plan de management si raspandirea informatiilor despre aria Ciuperceni - Desa

2012-05-14


Asociatia "Mereu pentru Europa",  implementeaza in perioada  mai 2012 - mai 2014 proiectul  "Plan de management si raspandirea informatiilor despre aria Ciuperceni - Desa" finantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL "MEDIU" 2007-2013, Axa pioritara 4. Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii, Domeniu major de interventie - Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si retelei Natura 2000, in judetul Dolj, localitatile: Calafat, Ciupercenii Noi,  Desa, Ghidici, Piscu Vechi,  Poiana Mare,  Rast.

Proiectul  "Plan de management si raspandirea informatiilor despre aria Ciuperceni - Desa" are  ca obiectiv protectia si imbunatatirea biodiversitatii, constientizarea si educarea publicului privind importanta conservarii speciilor de importanta comunitara in aria protejata  Ciuperceni – Desa prin actiuni de informare si educatie ecologica.

I. ACTIVITATILE PROIECTULUI

Derularea proiectului urmareste actiuni de importanta comunitara si anume:

 • Elaborarea Planului de management integrat al ariei naturale protejate Ciuperceni - Desa
 • Inventarierea speciilor si habitatelor de importanta nationala si comunitara de pe raza ariei protejate
 • Cartografierea Ariei Naturale Protejate Ciuperceni - Desa; elaborarea hartilor de distributie a speciilor de importanta nationala/comunitara si habitatelor de pe raza ariei protejate
 • Evaluarea starii de conservare a speciilor de importanta nationala/comunitara si habitatelor
 • Informarea si constientizarea publicului cu privire la importanta conservarii biodiversitatii in aria naturala protejata de interes comunitar Ciuperceni - Desa, prin actiuni de informare si educatie ecologica
 • Realizarea unei pagini web de informare privind speciile de importanta nationala/  comunitara si habitatele din aria naturala protejata
 • Actiuni de constientizare si informare - documentare a populatiei cu privire la speciile si habitatele de interes comunitar si national, la arealul acestora si masurile ce trebuie aplicate pentru realizarea unei stari de conservare favorabila a speciilor si habitatelor de pe raza ariei naturale protejate
  • Realizare si editarea de materiale de promovare si constientizare, cu speciile si habitatele de interes national si comunitar de pe suprafata ariei naturale protejate in vederea realizarii actiunilor de constientizare a populatiei
  • Seminarii constientizare elevi
  • Seminii constientizare factori de interes si decizionali locali – autoritati locale, institutii publice si populatie din localitatle de pe suprafata ariei
  • Activitati in natura

II. REZULTATELE ASTEPTATE

Finalizarea proiectului urmareste rezultate de importanta comunitara cuantificate in:

 • inventar al speciilor si habitatelor de importanta nationala/ comunitara din aria protejata Ciuperceni Desa;
 • inventar al speciilor de pasari din aria protejata Calafat – Ciuperceni – Dunare
 • inventar al speciilor pentru fiecare din cele 3 arii de interes national - Ciuperceni - Desa, Balta Lata, Balta Neagra
 • cartografiere a arie protejate Ciuperceni – Desa
 • harti de distributie a speciilor de pasari, mamifere, reptile, amfibieni, nevertebrate, pesti, plante
 • documentatie privind starea actuala de conservare, masuri ce trebuie intreprinse pentru atingerea unei stari de conservare favoravila a speciilor si habitatelor din aria de deasfasurare a proiectului
 • Un site web
 • Minim 10.000 vizitatori
 • Pliante, afise, calendare, agende, pixuri gravate, tricouri personalizate, sepci personalizate, brosuri ce vor fi distribuite in cadrul seminariilor, cu ocazia activitatilor in natura
 • seminarii cu reprezentanti ai tinerei generatii – 500 elevi constientizati
 • seminarii cu participarea factorilor de interes si decizionali locali – 150 persoane constientizate
 • activitati in natura (seminarii de constientizare in natura) – 200 elevi constientizati
 • sesiuni de consultare publica – minim 100 participanti
 • articole in presa regionala;
 • bannere amplasate in locuri cu vizibilitate maxima
 • spoturi radio

III. ACTIVITATI CU IMPACT ASUPRA COMUNITATII  LOCALE


1. Seminarii constientizare elevi

Se vor organiza seminarii tematice in cadrul scolilor Scoala cu clasele I – VIII Piscu Vechi, Scoala cu clasele I – VIII Desa,  Scoala cu clasele I – VIII Salcia Rast, Liceul “ George St. Marincu” Poiana Mare, Scoala cu clasele I – VIII Nr. 1,2,3 Poiana Mare, Scoala cu clasele I – VIII Ghidici,  Scoala cu clasele I – VIII Ciupercenii Noi, Scoala generala Nr.2 “ Constantin Gerota” Calafat, Liceul teoretic Independenta Calafat.

In cadrul seminariilor vor avea loc prezentari multimedia si se vor furniza elevilor informatii privind aria naturala protejata, privind speciile si habitatele de interes national si comuntar din aria naturala protejata Ciuperceni - Desa. Vor fi distribuite pe baza de semnatura materiale de informare si constientizare editate –brosuri, pliante, tricouri, pixuri, sepci.

Pentru stabilirea nivelului de cunostinte, vor fi completate chestionare de catre fiecare elev, chestionare ce vor reflecta informatiile detinute de elevi privind ariile naturale protejate de interes avifaunistic Ciuperceni - Desa la momentul inceperii seminariilor, apoi la finalul activitatilor de informare, educare si constientizare.

In urma analizei punctajelor obtinute, va rezulta gradul de crestere a nivelului de cunostinte/informatii ale elevilor cu privire la speciile si habitatele de interes comunitar/national existente pe suprafata ariei protejate.

Activitatea este necesara pentru informarea-documentarea tinerei generatii cu privire la existenta speciilor si habitatelor de inters comunitar si national din aria de desfasurare a proiectului si constientizarea in ceea ce priveste necesitatea aplicarii si respectarii planului de management in vederea asigurarii unei stari de conservare favorabila a acestora.

Vor avea loc seminarii cu participarea unui numar total de 500 elevi, obiectele mai sus mentionate fiind strict necesare in cadrul actiunilor desasurate. De asemenea, vor fi utilizate si in cadrul seminariilor la care vor participa factorii de interes si decizionali locali.

Copiii sunt generatia la care educatia se rasfrange asupra actiunilor viitoare ale acestora, iar daca acum, educatia ce o primesc ii invata cat de importante sunt valorile naturale nationale si europene prin programe interactive si atragatoare, actiunile lor de mai tarziu vor cuprinde componente ale acestei educatii obtinand astfel un public matur din punct de vedere al protectiei mediului.
 

2. Activitati in natura

Se vor organiza 4 activitati in natura (seminarii de constientizare in natura) cu elevii scolilor de pe suprafata Ciuperceni - Desa. Se va inchiria un autobuz pentru transportul elevilor in arie. In cadrul actiunilor  se vor furniza elevilor informatii privind aria naturala protejata, privind speciile si habitatele de interes national si comuntar din aria de proiect. Vor fi distribuite pe baza de semnatura materiale de informare si constientizare editate in cadrul activitatii pliante, 200 agende, calendare, pixuri.

Pentru stabilirea nivelului de cunostinte, vor fi completate chestionare de catre fiecare elev, chestionare ce vor reflecta informatiile detinute de elevi privind ariile naturale protejate Ciuperceni – Desa, Calafat – Ciuperceni - Dunare, Balta Lata, Balta Neagra  la momentul inceperii seminariilor, apoi la finalul activitatilor de informare, educare si constientizare. In urma analizei punctajelor obtinute, va rezulta gradul de crestere a nivelului de cunostinte/informatii ale elevilor cu privire la speciile si habitatele de interes comunitar/national existente pe suprafata ariei protejate.

Activitatea este necesara pentru informarea-documentarea tinerei generatii cu privire la existenta speciilor si habitatelor de inters comunitar si national din arealul ariei naturale protejate Ciuperceni Desa si a ariilor suprapuse si constientizarea in ceea ce priveste necesitatea aplicarii si respectarii masurilor de management in vederea asigurarii unei stari de conservare favorabila a acestora.

Vor avea loc activitati in natura (seminarii de constientizare in natura), cu participarea unui numar total de 200 elevi.
 

3. Seminarii constientizare factori de interes si decizionali locali – autoritati locale, institutii publice si populatie din localitatle de pe suprafata ariei

Se vor desfasura seminarii in localitatile Calafat, Poiana Mare, Desa, Piscu Vechi, cu participarea factorilor de interes si decizionali locali – autoritati locale din localitati de pe suprafata ariei, institutii publice, proprietari de terenuri, locuitori). Se va avea in vedere ca intalnirile sa se desfasoare numai dupa ce studiile de biodiversitate pot prezenta date suficiente pentru atingerea unor concluzii generale.

La aceste seminarii vor participa autoritati locale, proprietari, locuitori, reprezentanti ai autoritatii centrale judetene, carora li se vor prezenta aspecte legate de importanta unei arii naturale protejate, masurile conservative ce se impun a fi luate, importanta unui management adecvat.

In cadrul acestor intalniri, vor participa 150 persoane carora le vor fi distribuite materiale de informare si constientizare editate –brosuri, afise, calendare, agende personalizate.

La inceputul primei intalniri, participantilor le va fi inmanat un chestionar cuprinzand un set de intrebari cu privire la aria naturala protejata, specii si habitate existente. La finalul celei de-a 4-a intalniri, parcticipantii vor primi acelasi test, urmand ca analiza punctajelor obtinute sa reflecte gradul de crestere a nivelului de cunostinte/informatii ale factorilor de interes si decizionali locali, cu privire la speciile si habitatele de interes comunitar existente pe suprafata ariei naturale protejate.
 

4. Inventarierea speciilor si habitatelor de importanta nationala si comunitara de pe raza ariei protejate

Datele existente cu privire la speciile din aria naturala protejata Ciuperceni – Desa, incluzand Calafat – Ciuperceni - Dunare, Ciuperceni – Desa, Balta Lata, Balta Neagra, sunt insuficiente si incomplete. Nu exista date clare privind distributia populatiilor speciilor, marimea populatiilor, rutele de zbor, zonele de vanatoare folosite si habitatele de hranire.

Aceste lucruri ingreuneaza luarea deciziilor corespunzatoare de management in vedere conservarii speciilor de interes european si national pe fondul infiintarii retelei Europene Natura 2000 si a regulilor impuse de aceasta. Este necesara determinarea stadiului actual de conservare al speciilor pentru luarea unor decizii de management corespunzatoare care sa fie incluse in planul de management.

Inventarierea va fi facuta pentru speciile protejate si habitatele prezente  in aria protejata  Ciuperceni-Desa:  specii de pasari, specii de mamifere, specii de amfibieni, specii de reptile, specii de pesti, specii de nevertebrate, specii de plante si habitate.

Concret va fi realizata determinarea efectivelor populatiilor speciilor, a zonelor in care acestea sunt prezente pe teritoriul ariei naturale protejate Ciuperceni – Desa. Pentru fiecare specie prezenta se vor identifica arealele de distributie, habitatele de reproducere si habitatele in care isi desfasoara viata.

Se va realiza inventarierea si evaluarea tuturor speciilor (pasari, mamifere, amfibieni si reptile, pesti, nevertebrate, plante) si habitatelor.

Inventarierea speciilor de importanta nationala si comunitara este conditia esentiala in cunoasterea realitatii privind biodiversitatea acestui teritoriu si conservarea biodiversitatii, ca o metoda „profilactica”, precum si in aplicarea concreta a masurilor imediate de salvare a sistemelor periclitate.
 


← Inapoi


Parteneri


  ucv     ISJ


 


MPE © 2020