Phralipen

Carti


Managementul proiectelor finantate din fonduri structurale

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana


← Inapoi

Prima editie a Caravanei "TRAVAIL - O sansa pentru viitorul tau!"

2014-06-25


Asociația Mereu pentru Europa în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi asociația EduFor Craiova au organizat în perioada 2 – 6 iunie o caravană de informare şi conştientizare pentru a aduce la cunoştinţă tuturor elevilor din clasele a X-a şi a XI-a, indiferent de rezultatele la învăţătură, că se pot înscrie la activităţile de consiliere şi orientare profesională, precum şi la stagiile de practică din România şi Portugalia, datorită oportunităţilor oferite de implementarea proiectului “Travail - Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul Dolj”.

Caravana de informare “TRAVAIL – O şansă pentru viitorul tău!” a fost întâmpinată cu mult entuziasm în cele 10 licee craiovene în care a poposit: Colegiul National Economic Gh. Chițu, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii "C. Brâncuşi", Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu”, Liceul "Matei Basarab", Liceul Tehnologic "George Bibescu", Liceul "Traian Vuia", Colegiul Naţional "Fraţii Buzeşti", Colegiul Naţional "Elena Cuza", Colegiul Naţional "Ştefan Velovan" şi Liceul Teoretic "Henri Coandă".
În urma derulării caravanei, a fost selecţionată o parte din grupul ţintă alcătuit din 400 elevi care, în mod gratuit, vor profita din plin de sesiunile de consiliere în carieră, de activitățile suport şi de stagiile de pregătire practică pentru ca pasul spre primul loc de muncă să fie mult mai uşor.

Dintre aceștia, 40 de elevi vor merge în tabere de dezvoltare personală și profesională, 70 de elevi vor participa la stagii de practică la angajatori din țară și 30 de elevi la stagii de practică la angajatori din Portugalia.

Prin activităţile de consiliere şcolară elevii vor avea posibilitatea, prin instrumente specifice, să ajungă la o mai bună cunoaştere de sine, o mai bună autoevaluare a propriilor abilități, interese și valori şi vor fi ajutaţi să îşi identifice profilul vocațional.
În plus, aceştia vor obține informații despre diferite ocupații, vor face comparații și vor afla care dintre acestea li se potriveşte, astfel încât să se dezvolte şi să îşi îmbunătățească acele competențe care le vor crește șansele de succes în carieră.

Stagiile de pregătire practică sunt realizate în cadrul unor parteneriate cu agenți economici din România și din Portugalia şi plasează elevii într-un sistem de activităţi care sunt similare cu cele din viaţa reală.
Elevii au primit toate informaţiile necesare de la reprezentanţii organizatorilor, care a recrutat o parte a elevilor care vor beneficia de activităţile enunţate anterior.

Acţiunea din săptămâna 2 – 6 iunie 2014 s-a centrat pe informarea elevilor cu privire la beneficiile pe care le poate aduce înscrierea în proiectul TRAVAIL, iar calitatea acestor performanţe a fost asigurată prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ – participative, prin împărțirea de flyere, precum şi prin raportarea problematicii la experienţele tinerilor din clasele a X-a și a XI-a.
În acest context, obiectivul general al Caravanei de informare TRAVAIL a fost transmiterea de informații despre proiect, din domeniul dezvoltării personale, oferirea de noi surse de documentare individuală cu privire la facilitarea tranziției elevilor de la școală la viața activă, dar și pentru îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii prin consiliere și orientare profesională.

Printre obiectivele specifice ale Caravanei de informare TRAVAIL se numără:
- creșterea gradului de informare în domeniile de activitate în care elevii
doresc să dezvolte o carieră.
- crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară aferentă proiectului TRAVAIL;
- informarea cu privire la activităţile compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile proiectului TRAVAIL;
- dezvoltarea simţului practic şi a interesului pentru primul loc de muncă;
- dezvoltarea spiritului competitiv;
- formarea unor atitudini civice şi a unor aptitudini de implicare în viața socio - profesională;
- informarea cu privire la activităţile de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi de autonomie personală.
- implicarea familiei în activităţile extraşcolare.

Tinerii participanţi şi-au manifestat entuziasmul faţă de activităţile propuse, astfel încât, prin conținut, Caravana de informare TRAVAIL a furnizat informații greu perisabile pe următorii ani, facilitând înțelegerea realității și ajutând la reținerea informației pe o unitate mai mare de timp.

Element vizual de impact, caravana, va constitui un model de bună practică, fiind folosită pentru a încuraja corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii.


← Inapoi


Parteneri


  ucv     ISJ


 


MPE © 2020