Phralipen

Carti


Managementul proiectelor finantate din fonduri structurale

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana


← Inapoi

AFRO

2015-08-01


În perioada 18 mai – 04 iunie 2015, în cadrul proiectului „AFRO – Antreprenoriat, Formare si Ocupare in regiunile de dezvoltare Bucuresti – Ilfov si Sud-Vest Oltenia” având ID POSDRU /176/3.1/S/150788, s-a lansat si s-a desfasurat Concursul de idei de afaceri pentru ajutor de minimis in cadrul schemei de finanțare „Sprijin pentru antreprenori” aferenta POSDRU 2007 – 2013.

Scopul acestei competiții a constant in sprijinirea financiara a minimum 40 de idei de afaceri cu o subvenție de maximum 88.250 lei (echivalentul a 20.000 de euro). Pentru aceasta competiție, au fost depuse 72 de idei de afaceri, conform formatului standard, disponibil online pe website-ul proiectului, dintre care 34 cereri de finanțare pentru regiunea Sud-Vest Oltenia si 38 cereri de finanțare pentru regiunea Bucuresti Ilfov.

 

A urmat etapa de Evaluare a planurilor de afaceri de catre Comisia de Evaluare. Comisia de evaluare a verificat:
- eligibilitatea administrativa a participanților la competiția de idei de afaceri pe baza Listei codurilor CAEN si a Grilei de evaluare administrativa,
- eligibilitatea tehnico-financiara a Planurilor de afaceri, Bugetul si Proiecțiile financiare, pe baza Grilei de evaluare tehnico-financiara.

Etapa Interviu, privind Sustinerea ideilor de afaceri in fata Comisiei de evaluare de catre candidatii ale caror idei de afaceri au fost declarate castigatoare. Sustinerea ideii de afaceri si a anexelor sale in fata Comisiei a avut drept obiectiv clarificarea unor potentiale aspecte sensibile si stabilirea valorii finale a finantarii nerambursabile.

Concursul s-a finalizat in data de 12 iunie prin afisarea clasamentului final a ideilor de afaceri castigatoare: 49 de cereri de finantare admise din care pot fi finantate doar 41, in limita bugetului total alocat subventiilor de maximum 3.530.000 lei pentru ajutorul de minimis. Lista Rezervelor cuprinde 8 cereri de finantare.

In urma selectiei de idei de afaceri, castigatorii au fost anuntati pentru a se prezenta la sediul Administratorului schemei de minimis in vederea semnarii Pre-Acordurilor de finantare in conformitate cu Schema de ajutor de minimis “Sprijin pentru antreprenori”.

In vederea acordarii efective a subventiei privind ajutorul de minimis, va fi incheiat ulterior un Acord de finantare cu intreprinderea nou infiintata, precum si asigurarea finantarii.

Toate cele 21 de Idei de Afaceri (Bucuresti-Ilfov) si 20 de Idei de Afaceri (SV-Oltenia) vor beneficia de Asistenta si Post-Asistenta in vederea pregatirii corespunzatoare a Planurilor de Afaceri si a infiintarii firmelor, cu scopul de a fi propuse spre finantare.
Intreprinderile infiintate conform planurilor de afaceri selectate vor deveni operationale cel mai tarziu la 2 luni de la semnarea Pre-Acordurilor de finantare, conform art. 18 alin. (6) din Schema de ajutor de minimis. Cheltuielile ce fac obiectul schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori” vor fi decontate numai daca au fost initiate dupa semnarea Acordului de finantare.

In cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se va acorda in transe, sub forma de finantare nerambursabila, conform planului de afaceri aprobat, respectand legislatia aferenta in vigoare privind implementarea proiectelor POSDRU, DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale”.

Detaliile privind Competitia de idei de afaceri sunt disponibile pe www.startupspirit.ro


← Inapoi


Parteneri


  ucv     ISJ


 


MPE © 2020