Phralipen

Carti


Managementul proiectelor finantate din fonduri structurale

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana


← Inapoi

Rezumatul proiectului PROFEM

2016-01-18


Obiectivul general
Facilitarea accesului la ocupare si constituirea unei cariere profesionale a femeilor prin activitati de formare profesionala, stimulare a antreprenoriatului si constientizarea actorilor cheie relevanti, care sa conduca la cresterea incluziunii sociale si la egalitatea de sanse si de gen in regiunea Sud -Vest Oltenia.

Obiective specifice
OS1. Facilitarea accesului grupului tinta la informatii privind beneficiile pe care le poate aduce proiectul, modul de inscriere in program si de ramanere in acesta, prin crearea a 4 centre locale de sprijin si formare profesionala;
OS2. Dobandirea de abilitati si competente relevante pe piata muncii de catre 440 femei care vor beneficia de formare profesionala astfel: 300 femei vor beneficia de cursuri de calificare nivel 1: Lucrator in comert, Florar-decorator, Manichiurist-pedichiurist, Frizer si 140 femei vor beneficia de cursuri de perfectionare: Competente informatice, Manager proiect;
OS3. Dezvoltarea de deprinderi esentiale pentru concilierea vietii de familie cu cea profesionala si pentru dezvoltarea unei cariere prin intermediul a 14 workshop-uri la care vor participa 200 femei din grupul tinta;
OS4. Acordarea de suport specializat pentru femeile din grupul tinta pe perioada participarii la activitatile proiectului prin: acordarea de subventii celor 440 participante la cursuri si supravegherea copiilor;
OS5. Cresterea gradulul de informare si constientizare asupra principiului egalitatii de sanse si de gen la nivelul grupului tinta, in randul societăţii civile si autoritatilor publice, dar si al publicului larg din regiune, prin intermediul unei campanii la care vor participa 30 persoane-personal al societatii civile si 20 persoane-personal al autoritatilor publice din regiunea Sud-Vest Oltenia;
OS6. Imbunatatirea capacitatii de ocupare pe cont propriu a cel putin 50 de femei care vor primi consultanta si asistenta pentru inceperea unei afaceri si a 10 dintre acestea care vor demara o activitate independenta.

Tipul proiectului:
- Regional

Clasificarea domeniilor:
- Rural şi urban

Locaţia proiectului:
- România
- Regiunea Sud-Vest Oltenia

Indicatori

Valoare prognozată

Valoare realizată

 

Indicatori de realizare imediată (output)

 

 

Numărul participanţilor femei la programele de calificare/recalificare

321

333

Număr de participanţi la instruire - acces pe piaţa muncii

481

496

Număr de evenimente de comunicare şi promovare - acces pe piaţa muncii

10

10

Număr de persoane care au demarat o activitate independentă – femei - acces pe piaţa muncii

10

10

Indicatori de rezultat

 

 

Ponderea participanţilor la programele de calificare/recalificare care obţin certificare

85

94,29%

Ponderea femeilor care au participat la programe de formare profesională care au obţinut certificat (%)

85

95,56%

Ponderea femeilor asistate în iniţierea unei afaceri care au demarat o activitate independentă (%)

20

20

Număr de participanţi la instruire certificaţi - acces pe piaţa muncii

374

474

Grup ţintă

Grup ţintă

Valoare prognozată

Valoare realizată

 

Femei

Bărbaţi

Femei

Bărbaţi

Femei

531

634

0

Personal al autorităţilor publice centrale şi locale

20

19

12

Personal al organizaţiilor societăţii civile

30

28

12

Activități:
Activitatea 1. Managementul proiectului
1.1. Constituirea echipei de management si a echipei de implementare
1.2. Elaborarea procedurilor de lucru
1.3. Monitorizarea si controlul proiectului

Activitatea 2. Achizitii
2.1. Intocmirea documentelor necesare achizitiilor
2.2. Achizitionarea produselor/serviciilor conform Ord. 1120/2013 si OUG 66/2011

Activitatea 3. Informare si publicitate
3.1. Crearea identitatii vizuale a proiectului
3.2. Elaborarea produselor de informare specifice
3.3. Conferinte de lansare si de incheiere a proiectului
3.4. Realizarea si actualizarea permanenta a site-ului proiectului
3.5. Promovarea proiectului

Activitatea 4. Infintare si functionare 4 centre locale de sprijin si formare profesionala
4.1. Dotarea spatiilor inchiriate
4.2. Derularea activitatilor din centre: selectarea grupului tinta, formare profesionala, consultanta pentru initierea unei afaceri, activitati suport pentru grupul tinta si activitati de secretariat adiacente acestora

Activitatea 5. Selectarea grupului tinta
5.1. Pregatirea instrumentelor de selectare conform procedurii
5.2. Identificarea grupului tinta
5.3. Primirea dosarelor de inscriere de la potentialul grup tinta in centrele locale
5.4. Analizarea dosarelor si selectarea efectiva

Activitatea 6. Autorizarea programelor de formare
6.1. Pregatirea dosarelor de autorizare, elaborarea suporturilor de curs si a curriculei
6.2. Autorizare cursuri

Activitatea 7. Derularea cursurilor
7.1. Organizarea cursurilor
7.2. Derularea cursurilor

Activitatea 8. Derularea de activitati suport pentru grupul tinta
8.1. Amenajarea a cate 1 sala dedicata supravegherii copiilor apartinand grupului tinta–femei
8.2. Organizarea a 14 workshop-uri la care sa participe cel putin 200 femei din grupul tinta
8.3. Acordarea de subventii participantelor la cursuri

Activitatea 9. Derulare campanie de constientizare care sa promoveze principiul egalitatii de sanse si de gen
9.1. Organizarea campaniei
9.2. Organizarea a 5 mese rotunde si 5 seminarii pe tema campaniei adresate personalului societatii civile si autoritatilor publice
9.3. Distribuirea de materiale informative in randul grupului tinta si publicului larg
9.4. Diseminarea mesajului campaniei in media prin comunicate de presa, anunturi, spot radio

Activitatea 10. Furnizarea de consultanta si asistenta pentru inceperea unei afaceri
10.1. Pregatire materiale si instrumente de lucru conform procedurii
10.2. Derularea activitatii in centrele locale
10.3. Prezentare si evaluare planuri de afaceri


← Inapoi


Parteneri


  ucv     ISJ


 


MPE © 2020