Phralipen

Carti


Managementul proiectelor finantate din fonduri structurale

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana


← Inapoi

Comunicat de presa: Demarare proiect SuperScoala - Vrem, putem, reusim!

2018-04-27


Asociația Mereu pentru Europa împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj și Asociația EduFor Craiova derulează în perioada 11 aprilie 2018 – 10 aprilie 2021 proiectul SuperȘcoala – Vrem, putem, reușim!, cod MySMIS 106595, care are ca obiectiv general facilitarea accesului egal la educația obligatorie a copiilor, elevilor și tinerilor care au părăsit timpuriu școala aparținând grupurilor vulnerabile din 5 unități școlare din mediul rural din județul Dolj (Școala Gimnazială Radovan, Școala Gimnazială Breasta, Școala Gimnazială „Ilie Martin” Brabova, Școala Gimnazială Secu, Școala Gimnazială „Carol al II-lea” Dioști), prin măsuri de sprijin integrate adresate unui număr de 685 de copii, 50 de tineri, 100 de cadre didactice, 100 de părinți, care să crească calitatea/atractivitatea serviciilor educaționale și să conducă la reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și la reintegrarea în educație și formare.

Rezultatele așteptate:
- 5 programe Școala după școală de care vor beneficia 70 elevi;
- 685 copii care vor fi sprijiniți material, vor beneficia de informare, consiliere, orientare educațională și pentru cariera și vor fi implicați în activități atractive și inovative social;
- 100 părinți care vor beneficia de consiliere și educație parentală pentru a se implica în educația corespunzătoare a copiilor;
- 50 de tineri cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani care au părăsit timpuriu școala care vor participa la activități tip A doua șansă;
- Îmbunătățirea și diversificarea serviciilor educaționale oferite de unitățile școlare, prin participarea a 100 de cadre didactice la cursuri de formare și dezvoltarea de parteneriate între grădinițe, școli, părinți și comunitate cu scopul creșterii implicării comunității locale în dezvoltarea școlilor și prevenirii abandonului școlar.

Valoarea totală a proiectului: 5.408.050,68 lei din care 4.596.746,18 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date contact:
Tel: 0351-176824
Fax: 0351-176825

Persoană de contact:
Daniel Neagoe-Băcanu, manager de proiect
Email: nbdaniel@gmail.com


← Inapoi


Parteneri


  ucv     ISJ


 


MPE © 2020