Phralipen

Carti


Managementul proiectelor finantate din fonduri structurale

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana


← Inapoi

Comunicat de presă: Demarare proiect PRACTIC - Elevi pregătiți pentru piața muncii

2020-08-12


Asociația Mereu pentru Europa, Liceul Tehnologic UCECOM “SPIRU HARET” Craiova și Conversas Versáteis Lda., derulează în perioada 03.08.2020 – 02.08.2022 proiectul “PRACTIC - Elevi pregătiți pentru piața muncii”, cod MySMIS 130606, care are ca obiectiv general creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă pentru 185 elevi din învățământul secundar și terțiar non-universitar din Dolj, prin stimularea dialogului și încheierea de parteneriate cu agenți economici pentru realizarea stagiilor de practică, prin consiliere în carieră și prin activități de sprijin a sistemului de învățare la locul de muncă pentru a facilita trecerea de la educație la muncă a celor 185 elevi și angajarea a 39 dintre ei.

Rezultatele așteptate: 

- Parteneriate sustenabile între unitățile de învățămănt de la care provin elevii și angajatori din județul Dolj pentru realizarea stagiilor de practică;

- O rețea care să asigure informarea coordonată, în ambele sensuri, de la angajatori către unitățile de învățământ de la care provin cei 185 elevi privind nevoile lor de instruire, precum și de la unitățile de învățământ către agajatori, pentru adaptarea ofertei școlare la cerințele pieței muncii;

- Consilierea profesională și facilitarea de stagii de practică pentru cei 185 elevi; 

- Crearea unui mediu de practică de care să beneficieze cel putin 50 elevi/an, în vederea găsirii unui loc de muncă de către cel puțin 21% dintre aceștia;

- Programe de internship cu durata de o săptămână la angajatori din Portugalia pentru 40 elevi;

- Două competiții profesionale cu premii și trei tabere de dezvoltare personală pentru 60 elevi.

Valoarea totală a proiectului: 2.366.814,11 lei din care 1.996.030,40 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European.

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Date contact:

Tel: 0351-176824

Fax: 0351-176825

Persoană de contact:

Alina Ionescu, Manager de proiect

Email: ialina2007@gmail.com


← Inapoi


Parteneri


  ucv     ISJ


 


MPE © 2020