Phralipen

Carti


Managementul proiectelor finantate din fonduri structurale

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana

Proiecte incheiate

TRAVAIL - Tranzitia la viata activa in vederea integrarii pe piata muncii pentru elevii din judetul Dolj

Asociația „Mereu pentru Europa” implementeaza proiectul „TRAVAIL – Tranziția la viața activă în vederea integrării pe piața muncii pentru elevii din județul Dolj”, proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.

Nevoia de implementare a acestui proiect a apărut ca urmare a şomajului crescut în rândul tinerilor absolvenţi de liceu. Judeţul Dolj se află în primele 5 judeţe din ţară cu cea mai mare rată a şomajului, iar statistica din mai 2013 ne arată că 77% dintre şomeri erau fără studii, cu studii primare, gimnaziale sau profesionale, iar rata şomajului de lungă durată sub 25 ani era 10%. În plus, formarea profesională iniţială nu corespunde cerinţelor mediului de afaceri, fiind dificil pentru un tânăr fără experienţă să se angajeze în condiţiile în care programele actuale nu sprijină suficient inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii. De asemenea, atelierele în care se efectuează pregătirea practică sunt dotate precar şi agenţii economici sunt dezinteresați de sprijinirea şcolilor în derularea stagiilor de pregătire practică a elevilor.

În acest context, obiectivul general al proiectului TRAVAIL constă în dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale elevilor din învățământul secundar din județul Dolj pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă și pentru îmbunătățirea inserției acestora pe piața muncii, prin consiliere și orientare profesională, prin activități suport pentru consiliere și prin organizarea de stagii de pregatire practică în cadrul unor parteneriate cu agenți economici din România și din Portugalia.

Mai multe detalii puteti gasi pe site-ul proiectului.


DELICOM - Dezvoltare locala integrata sub responsabilitatea comunitatii

În perioada mai 2014 – septembrie 2015, Asociaţia Mereu pentru Europa Craiova, în parteneriat cuAsociația CREDIS – Centrul de resurse pentru educație, dezvoltare și incluziune socială, va implementa proiectul DELICOM – Dezvoltare locală integrată sub responsabilitatea comunităţii.

Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, şi reprezintă o iniţiativă ce propune soluţii adecvate pentru a creşte gradul de implicare pentru dezvoltarea comunităţilor rurale Catane, Calopăr și Coţofenii din Față.

Cea mai mare parte a persoanelor din aceste 3 localităţi au parte de aceleaşi probleme: sărăcia, lipsa oportunităţilor de muncă din zonă, lipsa resurselor materiale, rate ridicate ale abandonului şcolar, nivelul de educaţie scăzut, infrastructura slabă şi accesul scăzut la utilităţi. În plus, localnicii de etnie romă din aceste regiuni se confruntă atât cu lipsa mediatorilor sanitari, a programelor de formare care au ca scop igiena sanitară, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, planingul familial, cât şi cu lipsa unor programe de dezvoltare comunitară adresate cu precădere lor. Un alt numitor comun al locuitorilor din aceste zone este ponderea ridicată a populaţiei care are ca principală sursă de trai venitul minim garantat.

Mai multe detalii puteti gasi pe site-ul proiectului


PROFEM - Promovarea femeilor pe piata muncii din regiunea Sud - Vest Oltenia

Asociatia „Mereu pentru Europa” a demarat implementarea proiectului “PROFEM – Promovarea femeilor pe piata muncii din regiunea Sud - Vest Oltenia”, in urma semnarii contractului de finantare POSDRU/148/6.3/G/133755 in data de 30 iunie 2014.

Proiectul a fost castigat prin competitie nationala in cadrul Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6, „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.3, „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii” si se va desfasura pe o perioada de 18 luni, fiind implementat in parteneriat cu SC ACZ Consulting SRL.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta facilitatea accesului la ocupare, precum si constituirea unei cariere profesionale a femeilor prin activitati de formare profesionala, stimulare a antreprenoriatului si constientizarea actorilor cheie relevanti, care sa conduca la cresterea incluziunii sociale si la egalitatea de sanse si de gen in regiunea Sud-Vest Oltenia.

Proiectul se adreseaza unui numar de 440 femei, care vor dobandi abilitati si competente relevante pe piata muncii, urmand sa beneficieze de formare profesionala, dupa cum urmeaza:
- 300 femei vor beneficia de cursuri de calificare nivel 1 in meseriile: lucrator in comert, florar-decorator, manichiurist-pedichiurist, frizer;
- 140 femei vor beneficia de cursuri de perfectionare in Competente informatice si Manager proiect;

In plus, 200 de femei din grupul tinta vor participa la 14 workshop-uri in urma carora vor dezvolta deprinderi esentiale pentru concilierea vietii de familie cu cea profesionala, precum si pentru dezvoltarea unei cariere.

Pe toata perioada participarii la activitatile proiectului, cele 440 de cursante vor primi subventii si ajutor in ceea ce priveste supravegherea copiiilor.

Bugetul total eligibil al proiectului este de 2169570.00 lei.Parteneri


  ucv     ISJ


 


MPE © 2020