Phralipen

Carti


Managementul proiectelor finantate din fonduri structurale

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana

Finantari UE

 1. Programul Operational Regional - POR
 2. Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
 3. Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
 4. Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
 5. Programul Operational Sectorial de Transport - POS Transport
 6. Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative - PODCA
 7. Programul Operational Asistenta Tehnica POAT
 8. Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR
 9. Programe de Cooperare Teritoriala
East-East: Partnership Beyond Borders

East-East: Partnership Beyond Borders este un program de finantare comun al Open Sociey Institute (OSI) si al retelei Soros de fundatii independente din tarile Europei Centrale si de Est, tarile componente ale fostei Uniuni Sovietice, Mongolia si Turcia. Programul a fost initiat de OSI si este implementat in fiecare din tarile participante de Fundatia Soros din tara respectiva sau, in cazul ca nu exista o astfel de fundatie, de un partener strategic local.

Programul East-East: Partnership Beyond Borders ofera sprijin financiar si logistic oamenilor si organizatiilor pentru a intari colaborarea intre acestia si parteneriatele trans-frontaliere, in scopul promovarii valorilor societatii deschise. Programul promoveaza transparenta, dialogul si crearea unui spatiu neutru de dezbatere pentru prezentarea opiniilor. Principalul obiectiv al programului este sa faciliteze schimbul de valori, de idei, de modele de dezvoltare si de bune practici intre oameni si organizatii din tarile participante.

East-East incurajeaza initiativele care contribuie la o mai buna comunicare intre persoanele si organizatiile ce lucreaza la nivel local si astfel conduc pe termen lung la schimbari sociale pozitive.

Programul acorda prioritate initiativelor pe termen lung cu obiective bine precizate care au un potential real de a produce schimbari si de a raspunde problemelor concrete ale comunitatilor si societatilor implicate. Detalii suplimentare despre program in general sunt disponibile pe pagina dedicata acestuia pe site-ul OSI, www.soros.org/initiatives/east. Programul este deschis si accepta cereri de finantare pe tot parcursul anului. Pentru detalii (inclusiv formularul pentru solicitarile de finantare) cititi informatiile pentru solicitantii de finantari: www.soros.ro/ro/program_articol.php?articol=50 .

In anul 2008, in cadrul programului se desfasoara o competitie speciala de proiecte prin care Open Society Institute si Fundatia Soros ofera sprijin financiar si logistic pentru organizatiile ce doresc sa adauge o componenta internationala proiectelor pe care le implementeaza in Romania. Cititi mai multe informatii despre competitia speciala East-East 2008 in Romania: www.soros.ro/ro/program_articol.php?articol=88 .

Sursa: www.soros.ro
Granturi pentru Dezvoltare Scolara

Programul de Granturi pentru Dezvoltare Scolara vizeaza cresterea calitatii, eficientei si echitatii in educatie prin cresterea gradului de autonomie si a capacitatii de elaborare si gestionare a proiectelor la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar. Programul este finantat de la bugetul de stat prin granturi prevazute cu aceasta destinatie, in limita fondurilor aprobate anual prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Obiectivele Programului de Granturi pentru Dezvoltare Scolara vizeaza intarirea capacitatii institutionale locale pentru asumarea responsabilitatilor care decurg din descentralizarea invatamantului preuniversitar; eficientizarea gestiunii resurselor disponibile la nivelul unitatilor de invatamant; cresterea capacitatii de elaborare si gestionare a proiectelor la nivelul unitatii de invatamant cat si la nivelul inspectoratelor scolare; imbunatatirea calitatii procesului didactic; imbunatatirea cadrului de colaborare intre scoala si comunitatea din care face parte; dezvoltarea serviciilor educationale in scolile speciale si in centrele scolare pentru educatie incluziva.
Comunitatile locale sunt incurajate sa identifice impreuna problemele cu care se confrunta, sa formuleze si sa implementeze propriile solutii pentru rezolvarea acestora, solutii concretizate in proiecte de dezvoltare scolara.

Programul de Granturi pentru Dezvoltare Scolara actioneaza asupra problemelor majore existente in sistemul de invatamant din Romania, directiile sale de actiune fiind direct reflectate in categoriile de proiecte ce vor fi finantate prin acest Program si anume:

 1. Categoria A: Proiecte care sprijina imbunatatirea calitatii educatiei prin formarea profesionala si oferirea de oportunitati de dezvoltare in cariera a cadrelor didactice. Proiectele din aceasta categorie au drept scop cresterea calitatii in educatie prin formarea continua a cadrelor didactice si a directorilor de scoli. Beneficiari: cadre didactice, manageri scolari, elevi, comunitatile locale in general.
 2. Categoria B: Proiecte care sprijina reducerea decalajului existent la nivelul accesului la informatie si a metodelor si mijloacelor moderne de predare invatare. Proiectele din aceasta categorie au drept scop stimularea motivatiei pentru invatare si cresterea calitatii educatiei prin dotarea cu materiale didactice, mijloace TIC, carte scolara, echipamente pentru ateliere scolare etc. Beneficiari: cadre didactice, manageri scolari, elevi, parinti si comunitatile locale in general.
 3. Categoria C: Proiecte care sprijina imbunatatirea procesului de predare invatare prin activitati extracurriculare. Proiectele din aceasta categorie au drept scop dobandirea de catre elevi de competente si abilitati necesare insertiei sociale a viitorilor absolventi, prin activitati extracurriculare Beneficiari: elevi, cadre didactice, manageri scolari, parinti, si comunitatile locale in general.
 4. Categoria D: Proiecte care sprijina integrarea scolara si profesionala a copiilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale si a celor din sistemul de protectie sociala. Proiectele din aceasta categorie au drept scop dezvoltarea de servicii educationale (consiliere scolara, consiliere pentru orientare profesionala, consiliere pentru parinti si cadre didactice, centre pentru terapii specifice, centre de documentare informare etc) si crearea de ateliere protejate pentru tineri cu deficiente sau tineri care parasesc sistemul de protectie sociala. Beneficiari: cadre didactice, elevi/tineri cu cerinte educationale speciale cuprinsi in sistemul de invatamant preuniversitar special si in sistemul de protectie sociala, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc.

O scoala poate depune un singur proiect in cadrul unei runde de competitie anuala. Toate unitatile scolare cu personalitate juridica, constituite in conformitate cu prevederile Legii nr. 354/2004 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995, sunt eligibile sa participe la competitie. Proiectul se adreseaza tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica, existente la nivel national. Valoarea medie a unui grant este de 10.000 EURO (echivalentul in RON).

In cadrul programului se vor finanta granturi pentru dezvoltare scolara (GDS) destinate motivarii si indrumarii unitatilor de invatamant preuniversitar in implementarea propriilor solutii de imbunatatire a calitatii procesului de invatamant. Grupul tinta al programului de granturi pentru dezvoltare scolara il constituie elevii, cadrele didactice si managerii scolari din unitatile de invatamant preuniversitar, precum si parintii si membrii comunitatilor locale etc.

Termenul limita pana la care se pot depune propunerile de proiecte este 30 martie 2007, orele 16.00. Granturile vor fi acordate pe baza de competitie si in limita bugetului alocat.
Mai multe informatii si materiale necesare elaborarii si derularii proiectelor se pot obtine de la Inspectoratele Scolare Judetene. (Ghidul de Elaborare a Planului de Dezvoltare Scolara, Ghidul Aplicantului, Formularul de Aplicatie).

Sursa: Ministerul Educatiei si CercetariiParteneri


  ucv     ISJ


 


MPE © 2020